1994 - 2001 Kia Sephia Wiper Blade Sizes:

1994 - 2001 Kia Sephia Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


1994 Kia Sephia Wiper Blade

1995 Kia Sephia Wiper Blade

1996 Kia Sephia Wiper Blade

1997 Kia Sephia Wiper Blade** Fits the following years **


1998 Kia Sephia Wiper Blade

1999 Kia Sephia Wiper Blade

2000 Kia Sephia Wiper Blade

2001 Kia Sephia Wiper Blade

Back to blog