2005 - 2009 Kia Spectra5 Wiper Blade Sizes:

2005 - 2009 Kia Spectra5 Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


2005 Kia Spectra5 Wiper Blade

2006 Kia Spectra5 Wiper Blade

2007 Kia Spectra5 Wiper Blade

2008 Kia Spectra5 Wiper Blade

2009 Kia Spectra5 Wiper Blade

Back to blog