2012 - 2017 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade Sizes:

2012 - 2017 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


2012 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade

2013 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade

2014 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade

2015 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade

2016 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade

2017 Mitsubishi i-MiEV Wiper Blade

Back to blog