1988-1992 Daihatsu Charade Wiper Blade Sizes:

1988-1992 Daihatsu Charade Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


1988 Daihatsu Charade Wiper Blade

1989 Daihatsu Charade Wiper Blade

1990 Daihatsu Charade Wiper Blade

1991 Daihatsu Charade Wiper Blade

1992 Daihatsu Charade Wiper Blade

Back to blog