1992 - 1999 Toyota Paseo Wiper Blade Sizes:

1992 - 1999 Toyota Paseo Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


1992 Toyota Paseo Wiper Blade

1993 Toyota Paseo Wiper Blade

1994 Toyota Paseo Wiper Blade

1995 Toyota Paseo Wiper Blade

1996 Toyota Paseo Wiper Blade

1997 Toyota Paseo Wiper Blade

1998 Toyota Paseo Wiper Blade

1999 Toyota Paseo Wiper Blade

Back to blog