1994-2002 Honda Passport Wiper Blade Sizes:

1994-2002 Honda Passport Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


1994 Honda Passport Wiper Blade

1995 Honda Passport Wiper Blade

1996 Honda Passport Wiper Blade

1997 Honda Passport Wiper Blade** Fits the following years **


1998 Honda Passport Wiper Blade** Fits the following years **


1999 Honda Passport Wiper Blade

2000 Honda Passport Wiper Blade

2001 Honda Passport Wiper Blade

2002 Honda Passport Wiper Blade

Back to blog