2000 - 2009 Kia Spectra Wiper Blade Sizes:

2000 - 2009 Kia Spectra Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


2000 Kia Spectra Wiper Blade

2001 Kia Spectra Wiper Blade

2002 Kia Spectra Wiper Blade

2003 Kia Spectra Wiper Blade** Fits the following years **


2004 Kia Spectra Wiper Blade** Fits the following years **


2005 Kia Spectra Wiper Blade

2006 Kia Spectra Wiper Blade

2007 Kia Spectra Wiper Blade

2008 Kia Spectra Wiper Blade

2009 Kia Spectra Wiper Blade

Back to blog