2001 - 2010 Kia Magentis Wiper Blade Sizes:

2001 - 2010 Kia Magentis Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


2001 Kia Magentis Wiper Blade

2002 Kia Magentis Wiper Blade

2003 Kia Magentis Wiper Blade

2004 Kia Magentis Wiper Blade

2005 Kia Magentis Wiper Blade

2006 Kia Magentis Wiper Blade** Fits the following years **


2007 Kia Magentis Wiper Blade

2008 Kia Magentis Wiper Blade

2009 Kia Magentis Wiper Blade

2010 Kia Magentis Wiper Blade

Back to blog