2004 - 2009 Kia Amanti Wiper Blade Sizes:

2004 - 2009 Kia Amanti Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


2004 Kia Amanti Wiper Blade

2005 Kia Amanti Wiper Blade

2006 Kia Amanti Wiper Blade

2007 Kia Amanti Wiper Blade

2008 Kia Amanti Wiper Blade

2009 Kia Amanti Wiper Blade

Back to blog