2010 - 2013 Suzuki Kizashi Wiper Blade Sizes:

2010 - 2013 Suzuki Kizashi Wiper Blade Sizes:** Fits the following years **


2010 Suzuki Kizashi Wiper Blade

2011 Suzuki Kizashi Wiper Blade

2012 Suzuki Kizashi Wiper Blade

2013 Suzuki Kizashi Wiper Blade

Back to blog